Kroužky pro děti

Pod dozorem a vedením našich zkušených a proškolených instruktorů probíhají na stěně během školního roku zájmové lezecké kroužky pro děti. Každý kroužek navštěvuje maximálně 15 dětí. Kroužky jsou zaměřené na rozvoj pohybových dovedností dětí a správný tělesný růst herní formou, s prvky gymnastiky, míčových her a zdravotního posilování posturálního svalstva.Kroužek je zaměřen na týmovou spolupráci, komunikaci,  nezávislosti dítěte na okolí a dovednost tvořit a fungovat v bezpečném prostředí. Odměněnou pro Vaše děti bude zlepšená technika lezení, ale i zážitky a radost z překonávání  sebe sama.

Cena 1 800 Kč / únor až květen. V ceně je zahrnuto vše, tj. vybavení i instruktoři. Kroužky probíhají vždy ve středu a čtvrtek.

Kroužky školní rok 2018 / 2019

Obecné podmínky
Souhlas se zpracováním osobních údajů

Středa:  15:00 - 16:30 a 16:30 - 18:00
Čtvrtek: 15.00 - 16:30 a 16.30 - 18.00

Kroužky probíhají od října 2018 do května 2019

Cena kroužku je 1 800 Kč / únor až květen !!!

Bližší informace ke kroužkům poskytne Václav Krautštengl (739 731 202)

Registrace do kroužku
Cena
Kroužek
Křížkem označte den a čas kdy se chcete kroužku účastnit a částku kterou chcete zaplatit !!!