Kroužky pro děti

Pod dozorem a vedením našich zkušených a proškolených instruktorů probíhají na stěně během školního roku zájmové lezecké kroužky pro děti. Kroužky jsou zaměřené na rozvoj pohybových dovedností dětí a správný tělesný růst herní formou, s prvky gymnastiky, míčových her a zdravotního posilování posturálního svalstva.Kroužek je zaměřen na týmovou spolupráci, komunikaci, nezávislosti dítěte na okolí a dovednost tvořit a fungovat v bezpečném prostředí. Odměněnou pro Vaše děti bude zlepšená technika lezení, ale i zážitky a radost z překonávání  sebe sama.

Na kroužky bereme děti od 8 do 12 let !!!

Kroužky školní rok 2019 / 2020

Cena 2 100 Kč / říjen 2019 - leden 2020.

Cena 2 100 Kč / únor 2020 - květen 2020.

Cena 4 000 Kč / říjen 2019 - květen 2020

Úterý:    15:00 - 16:30 začátečníci a 16:30 - 18:00 pokročilí

Středa:  15:00 - 16:30 začátečníci a 16:30 - 18:00 pokročilí

Čtvrtek: 15:00 - 16:30 začátečníci a 16:30 - 18:00 pokročilí

V ceně je zahrnuto vše, tj. vybavení i instruktoři. 

Obecné podmínky
Souhlas se zpracováním osobních údajů

 

Bližší informace ke kroužkům poskytne Václav Krautštengl (739 731 202)

Registrace do kroužku
Kroužek
Křížkem označte den a čas kdy se chcete kroužku účastnit a částku kterou chcete zaplatit !!!