Pro firmy

Polygon vznikl v prostorách lezecké stěny kvstena.cz (v provozu od roku 2012) v Karlových Varech ve Dvorech. Jedná se o prostor umožňující školení bezpečnosti a ochrany zdraví pro práce ve výškách a nad volnou hloubkou. Kromě toho lze polygon využít pro pořádání závodů v průmyslovém lezení a mnoho dalších akcí spojených s předváděním a používáním výrobků a technik s tímto oborem spojených. Kromě standardizovaných školení nabízíme i školení na míru podle specifických požadavků klienta na pracovišti klienta.

Polygon je plně vybaven osobními ochrannými pracovními prostředky pro zajištění a pohyb osob při práci ve výškách od nejrůznějších výrobců, které nabízíme v našem e-shopu. Účastníci školení tak mají možnost vyzkoušet jednotlivé prostředky ještě před jejich zakoupením a společně se školitelem vybrat nejvhodnější řešení pro konkrétní činnosti.

Veškerá školení jsou v souladu se současnou legislativou ČR. Školení se dělí kurzy do tří základních tříd, které pokrývají většinu požadavků osob vykonávajících práci ve výškách. Jsme partnerským polygonem společnosti Singing Rock. To zaručuje jednotný systém školení pro práce ve výškách a nad volnou hloubkou vytvořený našimi lektory v rámci všech polygonů Singing Rock.

Více informací včetně cen školení na našem eshopu s lezeckým vybavením.

4 + 1 =